Jak vzniká zahrada

Postup řešení rodinných zahrad

 1. Schůzka na řešené lokalitě, fotodokumentace, doměření zahrady
 2. Shromažďování všech potřebných podkladů
 3. Studie v jedné nebo více variantách, půdorysný výkres s popisy záměrů, skici, doplněný 3D vizualizacemi, inspirativní fotografie, studie řešení pergoly aj. staveb
 4. Konzultace na řešené lokalitě, případně následná konzultace v kanceláři
 5. Dopracování studie do konečné podoby, je-li změn více a dospecifikování stavebních prvků
 6. Osazovací plán: výkres v měřítku + soupis druhů ke konzultaci
 7. Konzultace rostlin
 8. Dotvoření celého projektu s podklady pro realizaci
 9. Vytvoření více CN nabídek na realizaci zeleně, případně nabídky na řešení stavebních prací
 10. Předání projektu
 11. Realizace stavebních prvků
 12. Realizace zeleně
 13. Výsev trávníků/položení travních koberců

Realizačně jsme schopni náš návrh zajistit po stránce: